Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Struktura Własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 65.325.100,00 złotych, (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych 00/100)

Udziały w kapitale zakładowym - 653 251 (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) udziałów po 100 zł każdy o łącznej wartości 65.325.100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych 00/100) są w całości objęte przez Gminę Miasto Szczecin.

Liczba wyświetleń podstrony: 9515 Ostatnia modyfikacja podstrony: 14:48:12 12.04.2017
Rejestr zmian podstrony