Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Struktura Własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 68.781.100,00 złotych, (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych 00/100)

Udziały w kapitale zakładowym - 687.811 (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset jedenaście) udziałów po 100 zł każdy o łącznej wartości 68.781.100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milinów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100) są w całości objęte przez Gminę Miasto Szczecin.

Liczba wyświetleń podstrony: 9895 Ostatnia modyfikacja podstrony: 11:23:18 10.10.2018
Rejestr zmian podstrony