Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Status Prawny

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Szczecin utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XII/429/99 z dnia 26 lipca 1999r.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS: 0000112852.

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

Jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej.

Poniżej znajduje się lista dokumentów, które można pobrać z naszego Biuletynu: