Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Przetarg

Badanie sprawozdań finansowych za 2017r. i 2018r.

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. w Szczecinie, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych za 2017r. i 2018r.( zgodnie z Art. 66.4 Ustawy o rachunkowości) Oferta winna zawierać:
• charakterystykę firmy zgłaszającej ofertę,
• dokumenty potwierdzające uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem imiennym biegłego rewidenta,
• dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta, w tym dotyczących badania dużych firm,
• zakres badania uwzględniający przepisy,
• harmonogram badań oraz termin złożenia sprawozdań biegłego rewidenta spełniającego wymogi art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
• cenę brutto wykonania usługi.

Pisemne oferty w terminie do 30.09.2017r. należy kierować na adres:
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o. ul. Struga 10, 70-784 Szczecin.

Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki.

Karta informacyjna za 2017r. do pobrania w okienku po prawej stronie

<- Powrót Ostatnia modyfikacja podstrony: 12:38:27 04.09.2017
(wersja do druku)