Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Przychody i koszty spółki

Przychody i koszty spółki na dzień 31.12.2018r.

Przychody
w tym:
Przychody ze sprzedaży usług materiałów i towarów
... w tym ZDiTM
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe.

Koszty
w tym:
Koszty działalności operacyjnej
... w tym amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe.

Zysk/Strata brutto

44.060.828,07

41.164.471,91

38.993.298,54
2.685.642,28
210.713,88

52.492.389,31

51.696.653,30
6.755.784,06
793.810,74
1.925,27

-8.431.561,24


Liczba wyświetleń podstrony: 10932 Ostatnia modyfikacja podstrony: 14:12:37 01.08.2019
Rejestr zmian podstrony