Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Przychody i koszty spółki

Przychody i koszty spółki na dzień 31.12.2016r.

Przychody
w tym:
Przychody ze sprzedaży usług materiałów i towarów
... w tym ZDiTM
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe.

Koszty
w tym:
Koszty działalności operacyjnej
... w tym amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe.

Zysk/Strata brutto

47.479.623,79

44.118.099,48

41.386.941,80
3.038.470,53
323.053,78

48.742.520,35

47.860.702,46
7.839.609,37
739.281,93
142.535,96

-1.262.896,56


Liczba wyświetleń podstrony: 9137 Ostatnia modyfikacja podstrony: 14:18:42 18.04.2017
Rejestr zmian podstrony