Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Przychody i koszty spółki

Przychody i koszty spółki na dzień 31.12.2017r.

Przychody
w tym:
Przychody ze sprzedaży usług materiałów i towarów
... w tym ZDiTM
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe.

Koszty
w tym:
Koszty działalności operacyjnej
... w tym amortyzacja
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe.

Zysk/Strata brutto

45.841.018,52

41.979.371,47

39.337.917,47
3.626.609,08
235.037,97

50.477.400,49

49.500.472,47
8.382.584,73
972.696,19
4.231,83

-4.636.381,97


Liczba wyświetleń podstrony: 10486 Ostatnia modyfikacja podstrony: 08:45:16 14.06.2018
Rejestr zmian podstrony